پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (1511)

2-2-4 نقش حسابرس مستقل182-2-4-1 نقش عام اجتماعی و اقتصادی حسابرسی182-2-4-2 نقش خاص اجتماعی حسابرسی192-2-4-3 نقش اقتصادی کلی رسیدگی و حسابرسی192-2-4-4 نقش اقتصادی خاص حسابرسی202-2-4-5 نقش بیمه سیاسی حسابرسی202-2-4-6 نقش روانشناسی رسیدگی و حسابرسی212-2-4-7 نقش اعتبار Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق b (1002)

2-2-6-1- مدل سینک و تاتل (1989)362-2-6-2- ماتریس عملکرد (1989)372-2-6-3- تحلیل ذینفعان (2001)382-2-6-4- چارچوب مدوری و استیپل (2000)392-2-6-5- الگوی فیشر برای ارزیابی عملکرد402-2-6-6- مدل تعالی سازمانی اروپا (EFQM)402-2-6-7- مدل دمینگ 412-2-6-8- مدل مالکولم بالدریج422-2-6-9- مدل تعالی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (1003)

رشته تحصیلی: جمعیت شناسی? ?????تاریخ شروع پایان نامه : 21/6/92 تاریخ اتمام پایان نامه : 16/6/92استاد / استادان راهنما: دکتر حجیه بی بی رازقی نصر آباداستاد / استادان مشاور: دکتر سیدرضا معینیچکیده پایان نامه (شامل Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (998)

1.1.2 رفتار مصرف کننده122.1.2 رفتار مصرف کننده ورزشی133.1.2 مدل سیستماتیک رفتار مصرف کننده144.1.2 انواع مصرف کنندگان ورزشی185.1.2 مصرف تماشاچیان ورزشی196.1.2 فاکتورهای تأثیرگذار بر مصرف تماشاچیان ورزشی207.1.2 قصد رفتاری248.1.2 تئوری های قصد رفتاری249.1.2 ارزیابی قصد رفتاری410.1.2 Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع تحقیق b (1004)

رشته تحصیلی: جمعیت شناسی? ?????تاریخ شروع پایان نامه : 21/6/92 تاریخ اتمام پایان نامه : 16/6/92استاد / استادان راهنما: دکتر حجیه بی بی رازقی نصر آباداستاد / استادان مشاور: دکتر سیدرضا معینیچکیده پایان نامه (شامل Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود مقاله b (999)

دانشگاه علوم انتظامیدانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگیپایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تصادفاتعنوان:نقد و بررسی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با محوریت Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (1000)

1-7-قلمرو تحقیق91-8-جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق91-9-روش پژوهش:101-10-جامعه آماری و حجم آن :101-11-بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری:101-12-روش گرد آوری اطلاعات :101-13-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :111-14-متغیرهای پژوهش:111-15-مفاهیم، تعاریف واژه ها و اصطلاحات Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله b (1001)

2-15-2-5- تجزیه و تحلیل و پالایش452-15-3- نیازهای مشتری452-16- چالش های اجرایی مدیریت ارتباط با مشتری462-17- مراحل اجرای مدیریت ارتباط با مشتری472-18- محرک های توجه به مدیریت ارتباط با مشتری492-19- انواع فن آوری مدیریت ارتباط با Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (996)

3-2-7- سرعت رشد گیاه در گلدهی……………………………………………………………………………………………………43 3-2-8- سرعت رشد گیاه در گلدهی به ازای دانه…………………………………………………………………………………..44 3-2-9- سرعت رشد گیاه در زمان پر شدن دانه به ازای دانه……………………………………………………………………..47 3-2-10- سرعت جذب خالص…………………………………………………………………………………………………………..50 3-2-11- روند تجمع ماده Read more…

By 92, ago